Atlaides visām precēm
Tikai šajā nedēļas nogalē
Pērc tagad
Preču grozs

Lietošanas noteikumi 

 1. Interneta veikala Levenhukbaltic.lv  lietošanas noteikumi ir saistoši visiem interneta veikala Levenhukbaltic.lv lietotājiem (turpmāk – Lietotājiem). 
 2. SIA “Levenhuk Baltic” ir tiesības jebkurā brīdī mainīt interneta veikala Levenhukbaltic.lv saturu vai nosacījumus. 
 3. Interneta veikalā Levenhukbaltic.lv pārdodamo preču ražotājiem ir tiesības jebkurā brīdī mainīt preču parametrus un aprakstu bez iepriekšējās brīdināšanas. SIA “Levenhuk Baltic” nav atbildīgs par izmaiņām, ko veic interneta veikalā Levenhukbaltic.lv pārdodamo preču ražotājs.
 4. SIA “Levenhuk Baltic” ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju interneta veikalam Levenhukbaltic.lv, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.
 5. SIA “Levenhuk Baltic” ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt interneta veikala Levenhukbaltic.lv darbību.
 6. Interneta veikalā Levenhukbaltic.lv izvietotā satura (tostarp oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder SIA “Levenhuk Baltic” vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu interneta veikalā Levenhukbaltic.lv.
 7. Aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt jebkuru interneta veikala Levenhukbaltic.lv saturu bez rakstiskas SIA “Levenhuk Baltic” atļaujas.
 8. Lietotājam ir pienākums ievērot interneta veikala Levenhukbaltic.lv lietošanas noteikumus, nepārkāpt SIA “Levenhuk Baltic” vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt interneta veikala Levenhukbaltic.lv darbībai. 
 9. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt SIA “Levenhuk Baltic”, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot trešās personas.
 10. Lietotājs piekrīt, ka SIA “Levenhuk Baltic” nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko interneta veikala Levenhukbaltic.lv lietošanas instrukcijā atrunātās darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
 11. Interneta veikala Levenhukbaltic.lv  lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnībā iepazinies, saprot un piekrīt interneta veikala Levenhukbaltic.lv  lietošanas noteikumiem.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot portālu, Tu apliecini, ka piekrīti sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.