Ostukorv

Üldreeglid

Levenhukbaltic.lv E-POE KASUTAMISE ÜLDEESKIRJAD  


 1. Levenhukbaltic.lv e-poe kasutamise reeglid on kohustuslikud kõigile Levenhukbaltic.lv e-poe kasutajatele (edaspidi  Kasutajad).


 1. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust  igal ajal muuta Levenhukbaltic.lv e-poe sisu või tingimusi. 
 2. Levenhukbaltic.lv e-poes müüdavate kaupade tootjatel on igal ajal õigus muuta kauba parameetreid ja kirjeldusi ilma eriliste ettehoiatusteta. "Levenhuk Baltic" SIA ei ​​vastuta toote, mida müüakse Levenhukbaltic.lv e-poes, tootja poolt tehtud muudatuste eest.
 3. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust ilma eelneva hoiatuseta või nõusolekuta blokeerida Kasutaja ligipääsu Levenhukbaltic.lv e-poodi, et kaitsta teiste isikute õigusi ja seaduslikke huve või täita normatiivaktide nõudeid. 
 4. "Levenhuk Baltic" SIA omab õigust suvalisel momendil ilma eelneva hoiatuseta  osaliselt või täielikult peatada Levenhukbaltic.lv e-poe töö.
 5. Levenhukbaltic.lv e-poe ülalhoidmise autoriõigused (sh originaaltekstid, fotod, videod jne) kuuluvad "Levenhuk Baltic" SIA–le või kolmandatele isikutele, kes andsid loa Levenhukbaltic.lv  e-poe sisu avaldamiseks. 
 6. On keelatud Levenhukbaltic.lv e-poe ükskõik millise sisu korduv avaldamine, kopeerimine, adapteerimine ilma "Levenhuk Baltic" SIA kirjaliku loata. 
 7. Kasutaja on kohustatud järgima Levenhukbaltic.lv e-poe kasutamise reegleid, mitte rikkuma «Levenhuk Baltic» SIA  ja / või kolmandate isikute õigusi, andma enda kohta usaldusväärset informatsiooni, kasutama ohutut elektroonilist sidet ja andmete edastamise vahendeid, aga ka mitte levitama viirusi, mis võivad segada Levenhukbaltic.lv e-poe tööd. 
 8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult informeerima "Levenhuk Baltic" SIA-t , kui Kasutaja on saanud teada, et Kasutaja andmeid kasutavad või võivad kasutada kolmandad osapooled.  
 9. Kasutaja on nõus, et «Levenhuk Baltic» SIA  ei vastuta mis tahes negatiivsete tagajärgede eest, mida võivad põhjustada Levenhukbaltic.lv  e-poe kasutamise eeskirjades kirjeldatud toimingud ja keeldub selles osas igasuguste pretensioonide esitamisest. 
 10. Levenhukbaltic.lv e-poe kasutamine loetakse kinnitatuks sellega, kui Kasutaja on täielikult tutvunud, mõistab ja nõustub Levenhukbaltic.lv e-poe reeglitega.
By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.